Tööstusliku transkriitilise CO2 külmasüsteemi paigaldustööd

Üleminekul HFC külmaainetelt keskkonnale ohutumatele külmutusagensidele üheks levinumaks ja parimaks altrernatiiviks on loodusliku CO2  (R-744) kasutusele võtt. Kasutades süsinikdioksiidi külmaainena suurendame seadme külmatootlikuse kasutegurit. Energia kokkuhoidu saame suurendada ära kasutades külmaseadmest eralduvat soojust. Külmatootlikuse effektiivsust CO2 süsteemides saab tõsta  seadmetel multi ejektor tehnoloogia kasutusele võttuga 10 – 20%. Sellega tagame vajaliku külmavõimsuse ka kõrgetel välistemperatuuridel suvel. Kompressori elektrimootoreid ja kondensaatori EC mootoriga varustatud ventilaatorid juhitakse läbi sagedusmuundurite, tagades sellega külmutusseadme optimaalsed tööparameetrid. Külma torustikuna kasutame markeeringuga K-65 vaske, mis garanteerib torustikule vastupidavuse kuni 120bar survele seadmes.
COei kahanda osoonikihti (ODP=0) ja globaalset soojenemist  põhjustav potensiaal on tühiselt väike (GWP=1). CO2 on keemiliselt inertne, tuleohutu, õhust raskem, kättesaadav ja odav. Ruumides, kus asuvad  CO2 sisaldavad külmutusseaded, on varustatud lekkeanduritega, mis annavad teada inimesele ohtliku konsentratsiooni tekkimisest.

Teostus: 2020